Hopeline

Blogg

Livet kan kännas tungt ibland

Stress är en naturlig del livet, och dess påverkan kan vara både fysisk och känslomässig. Stress kan definieras som ”kroppens icke-specifika svar på vilken som helst efterfrågan på förändring”. Alla upplever stress i olika situationer, men en av de mest utmanande tiderna är under examinationer och tentamen.

Hopeline är här för att stödja studentlivet. Vi erbjuder enkel och helt anonym rådgivning och samtal när du behöver någon att prata med. Vi värnar om din konfidentialitet och vill underlätta ditt liv och främja din psykiska hälsa. Du är inte ensam – vi finns här för dig.

Det finns hopp!