Hopeline

EQ

Emotionell intelligens, det finns mer än IQ

Emotionell intelligens (EQ) är förmågan att förstå och hantera ens egna känslor samt förstå andra människors känslor. Att utveckla hög EQ är avgörande för att navigera framgångsrikt genom sociala interaktioner och relationer. Det är viktigt att erkänna att EQ ofta spelar en lika viktig roll som IQ, om inte en ännu större roll, i många aspekter av livet.

Vi på Hopeline har skapat en unik metod baserad på den senaste forskningen om psykisk hälsa och EQ.

Välkommen till Hopeline